Czy ceny mieszkań w Polsce nadal będą rosnąć?
6.05.2022

Czy ceny mieszkań w Polsce nadal będą rosnąć?

Czy ceny mieszkań w Polsce nadal będą rosnąć?

To pytanie zadaje wielu naszych klientów. Nikt niestety nie zna na nie odpowiedzi. Możemy opierać się jedynie na prognozach.

Eksperci twierdzą, że w 2022 roku ceny mieszkań w Polsce będą nadal rosnąć, lecz już znacznie wolniej, niż rok temu. Analitycy prognozują, że w bieżącym roku tempo wzrostu cen mieszkań na rynku pierwotnym zmniejszy się do 9,8 proc. z poziomu 11,1 procent (ujęcie roczne)

W 2023 roku analitycy prognozują natomiast spowolnienie wzrostu cen mieszkań do 7,8 proc. (w ujęciu rocznym). W latach 2024-2025 dynamika wzrostu cen powinna się ustabilizować na poziomie 8,3 proc.

Jakie będą średnie ceny za metr kwadratowy?

W prognozie ujęto siedem dużych miast Polski.

Przeciętna cena transakcyjna zwiększy się z 9,6 tys. zł w 2021 roku do 10,5 tys. zł za metr kwadratowy w 2022 roku. W 2023 roku powinna wynieść 11,3 tys. zł. Następnie wzrośnie o kolejny tysiąc złotych w latach 2024-2025.

W porównaniu do poprzednich prognoz, ścieżka dynamiki cen mieszkań została zwiększona w górę o ok. 1,2 pkt. proc. w latach 2022-23. Jest to efektem znacząco wyższego punktu startowego prognozy i uwzględnienia strony podażowej, czyli kosztów budowy mieszkania, w specyfikacji modelu.

Co będzie hamulcem dla wzrostów cen mieszkań?

Analitycy prognozują, że tempo wzrostu cen mieszkań może wyhamować ze względu na mniejszy popyt ze strony nabywców kupujących mieszkania za gotówkę, którzy obecnie stanowią dużą część kupców, a także wyhamowanie akcji kredytowej w związku ze wzrostem stóp procentowych a także rekomendacjami KNF.

Prognozowanie w obecnych warunkach rynkowych jest obarczone ogromnym ryzykiem.