Miejsce postojowe w garażu podziemnym? Sprawdź co warto sprawdzić przed zakupem!
3.06.2022

Miejsce postojowe w garażu podziemnym? Sprawdź co warto sprawdzić przed zakupem!

Zakup czy wynajem?

Za miejsce parkingowe w garażu podziemnym zapłacimy od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pamiętajmy jednak, że często zarządcy osiedli oferują możliwość wynajmowania takich miejsc. Wiele osób korzysta z tej opcji podczas zimy. Dzięki temu możemy zapewnić sobie odpowiedni komfort i uniknąć odśnieżania auta, zabezpieczenie pojazdu przed mrozem również jest kwestią, o której nie warto zapominać. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby na wiosnę po prostu zrezygnować z wynajmu. Koszt tego typu rozwiązania to kilkaset złotych miesięcznie.

Wielkość miejsca postojowego

Wielkość, jaką powinno mieć miejsce postojowe i parkingowe jest określona w przepisach prawa. Co ciekawe, odpowiada za to kilka różnych aktów prawnych. Przepisy w tym temacie narzucają dwie ustawy: Ustawa – prawo budowlane i Ustawa – prawo o ruchu drogowym. W tym momencie w obu przypadkach obowiązują nowelizacje z 2020 roku. Znacznie ma także kodeks drogowy – on określa zasady korzystania z takich miejsc, zwłaszcza w obrębie dróg, parkingów, dróg dojazdowych i w czasie przeprowadzania inwestycji budowlanej.

Rozmiary miejsca postojowego w garażach reguluje rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury  i Budownictwa z 14 XI 2017 roku, które zaczęło obowiązywać od 1 I 2018. Stanowi ono, że długość tego typu stanowiska nie może być mniejsza niż 5 m, a szerokość – 2,5 m (w przypadku miejsca dla osób niepełnosprawnych – 3,6 m). Konieczne jest też zachowanie od krawędzi miejsca postojowego odległości 30 cm do ściany i 10 cm do słupa, przy jednoczesnym zagwarantowaniu, iż drzwi auta będą mogły otwierać się bez problemu.

Auta z instalacją gazową

Właściciele samochodów z instalacją gazową powinni dowiedzieć się, czy deweloper albo wspólnota mieszkaniowa nie zabronili wstępu dla tego rodzaju aut do garażu podziemnego. Takie zakazy zdarzają się rzadko, ale niekiedy – gdy w garażu brakuje odpowiedniej wentylacji – możemy się z nimi spotkać.