Wykreślenie hipoteki – jak skutecznie wypełnić wniosek o wypisanie z księgi wieczystej naszych zobowiązań finansowych
3.08.2022

Wykreślenie hipoteki – jak skutecznie wypełnić wniosek o wypisanie z księgi wieczystej naszych zobowiązań finansowych

Czym jest hipoteka?

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, które powstaje w sytuacji kiedy nieruchomość stanowi zabezpieczenie dla wierzyciela przed brakiem spłaty zadłużenia. O tym, czy nieruchomość jest obciążona hipoteką dowiemy się z księgi wieczystej (dział IV).
Nieruchomość z obciążoną hipoteką może wzbudzać pewne obawy po stronie kupujących. Należy jednak pamiętać o tym, że hipoteka jest popularnym instrumentem i równie popularna jest sprzedaż nieruchomości z obciążoną hipoteką.

Kiedy wygasa hipoteka?

Hipoteka wygasa w momencie spłaty kredytu, który był zabezpieczony nieruchomością. Niestety wpis w księdze wieczystej nie zostanie wykreślony automatycznie, a skuteczne wykreślenie hipoteki może trwać nawet do kilku tygodni. W sytuacji kiedy planowana jest sprzedaż takiej nieruchomości, skuteczne wykreślenie hipoteki jest szczególnie istotne.

Wykreślenie hipoteki czyli jak?

Aby wykreślić wpis w księdze wieczystej, należy uzyskać zaświadczenie o spłacie zadłużenia, które stanowić będzie podstawę do złożenia wniosku do sądu wieczystoksięgowego. Zaświadczenie powinno zawierać:

  • numer księgi wieczystej,
  • określenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,
  • dane dłużnika.

Wierzyciel powinien zaświadczyć, że zadłużenie zostało spłacone oraz wyrazić zgodę na wykreślenie hipoteki.

Wniosek do wykreślenia wpisu w księdze wieczystej należy złożyć na odpowiednim formularzu, który dostępny jest na stronie ministerstwa sprawiedliwości lub w wydziale ksiąg wieczystych.
Do niego należy dołączyć zaświadczenie od wierzyciela oraz potwierdzenie uiszczonej opłaty sądowej. Wniosek należy wysłać listem poleconym bądź złożyć osobiście do sądu, który prowadzi księgę wieczystą dla danej nieruchomości.

Wykreślenie hipoteki następuje w momencie kiedy sąd wyda postanowienie o wykreśleniu hipoteki.
Może to nastąpić dopiero po kilku tygodniach. Warto mieć na uwadze ten fakt, aby odpowiednio zaplanować sprzedaż nieruchomości w czasie.