Wymeldowanie przy sprzedaży mieszkania lub domu
6.10.2022

Wymeldowanie przy sprzedaży mieszkania lub domu

Dlaczego takie zaświadczenie jest wymagane? W jaki sposób można je uzyskać?

Zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu jest wymagane przez notariusza przy zawarciu umowy sprzedaży, ponieważ gdyby okazało się, że w lokalu jest zameldowana jakaś osoba to kupujący mógłby mieć problem z jej wymeldowaniem. Trudno zatem zakładać, żeby nabywca zgodził się nabyć dom lub mieszkanie bez uzyskania wiedzy, czy nikt nie jest w nim zameldowany. Zameldowanie jest instytucją prawa administracyjnego nie podlegającą ujawnieniu w księdze wieczystej. Okoliczność ta musi zostać zatem ustalona w inny sposób – poprzez uzyskanie zaświadczenia.

Jeżeli w oferowanym mieszkaniu zameldowany jest tylko jego właściciel to powinien dokonać wymeldowania. Jeżeli oprócz właściciela zameldowane są inne osoby to powinien on takie osoby wymeldować. Do ich wymeldowania konieczne może okazać się udanie z nimi do urzędu.

Zaświadczenie o braku osób zameldowaniu w domu lub mieszkaniu jest wydawane przez właściwy Urząd Miasta lub Urząd Gminy. Zaświadczenie o braku osób zameldowanych zazwyczaj, wydawane jest „od ręki”.
Notariusz może odmówić przyjęcia zaświadczenia o braku osób zameldowanych w lokalu, jeżeli zostało ono wydane na zbyt długo przed terminem umowy przyrzeczonej. Warto zatem zadbać o to, żeby zaświadczenie zostało wydane nie wcześniej niż na kilka dni przed zawarciem umowy.