Działka na sprzedaż, Dys, 5134m2

Poszukujesz dużej działki inwestycyjnej w świetnym miejscu?

Ta oferta jest dla Ciebie!

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Oferta sprzedaży dotyczy terenu inwestycyjnego o powierzchni 0,5134 ha położonego na terenie Gminy Niemce, nr ewidencyjny 213/1 (obręb 05 -DYS) wraz z gotowym projektem na DPS, zrealizowanym na indywidualne zamówienie właśnie pod niniejszą lokalizację. Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta o wymiarach 48 m x 107 m. Teren ogrodzony, wjazd z drogi asfaltowej, odległość do Lublina ok. 5 km od granicy miasta, 11 km do centrum Lublina, szybki wyjazd na obwodnicę Lublina, S12, S17, 19.

MPZP

Zgodnie z Uchwałą nr XIV/90/07 Rady Gminy Niemce z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemce działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem

3U – TERENY USŁUG

1) Przeznaczenie podstawowe:

Zabudowa usługowa o charakterze domu opieki społecznej;

2) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy;

a) budynek usługowy o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) posadowienie parteru do 1,0 m powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

c) wysokość kalenicy do 12 m,

d) dach o połaciach, nachylonych pod kątem do 45,

3) wprowadza się obowiązek tworzenia zieleni izolacyjnej pomiędzy terenami o różnych funkcjach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0 m od krawędzi jezdni drogi gminnej i 8,0 m od drogi lokalnej;

5) projektowane zagospodarowanie i zabudowa wymaga uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych;

6) udział powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki;

7) obowiązuje pozostawienie na działce nie mniej niż 40% powierzchni biologicznie czynnej;

8) obowiązuje zagwarantowanie miejsc parkingowych w ilości zaspakajającej potrzeby projektowanego przeznaczenia;

9) wyklucza się lokalizację usług przekraczających swoją uciążliwością granice działki dysponenta;

10) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

11) z uwagi na usytuowanie w OCK "Doliny Ciemięgi" obiekty winien cechować wysoki poziom rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych i przestrzennych;

12) wszelkie prace prowadzone na tym terenie wymagają uzyskania warunków i wytycznych konserwatorskich w celu dalszego toku postępowania;

13) wszelkie inwestycje liniowe, budowle kubaturowe oraz inne związane z przekształceniem terenu prowadzone w obrębie stanowiska archeologicznego wymagają przeprowadzenia prac pod nadzorem uprawnionego archeologa lub przedinwestycyjnych ratowniczych badań wykopaliskowych;

14) jeżeli na obszarze zostanie znaleziony przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ona zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany:

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

b) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli to nie jest możliwe właściwego wójta;

15) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KDG 106050L;

Operat rzeczoznawcy oraz projekt budynku DPS do wglądu dostępny na życzenie.

Na wyłączność
Numer referencyjny: 908
Działka inwestycyjna 5134m2 wraz z projektem DPS
Sprzedaż
1 950 540 PLN
Lokalizacja
Państwo:
Polska
Województwo:
lubelskie
Powiat:
lubelski
Gmina:
Niemce
Miasto:
Dys
Informacje podstawowe
Cena:
1 950 540 PLN
Na wyłączność:
Tak
Forma własności:
własność
Rodzaj transakcji:
Sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
Działka
Rynek:
wtórny
Działka
Powierzchnia:
5134m2
Rodzaj działki:
inwestycyjna
Przeznaczenie działki:
usługowa
Ogrodzenie:
murowane
Szerokość działki:
48m2
Długość działki:
107m2
Droga dojazdowa:
asfaltowa
Media
Prąd:
Tak

Poszukujesz dużej działki inwestycyjnej w świetnym miejscu?

Ta oferta jest dla Ciebie!

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Oferta sprzedaży dotyczy terenu inwestycyjnego o powierzchni 0,5134 ha położonego na terenie Gminy Niemce, nr ewidencyjny 213/1 (obręb 05 -DYS) wraz z gotowym projektem na DPS, zrealizowanym na indywidualne zamówienie właśnie pod niniejszą lokalizację. Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta o wymiarach 48 m x 107 m. Teren ogrodzony, wjazd z drogi asfaltowej, odległość do Lublina ok. 5 km od granicy miasta, 11 km do centrum Lublina, szybki wyjazd na obwodnicę Lublina, S12, S17, 19.

MPZP

Zgodnie z Uchwałą nr XIV/90/07 Rady Gminy Niemce z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemce działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem

3U – TERENY USŁUG

1) Przeznaczenie podstawowe:

Zabudowa usługowa o charakterze domu opieki społecznej;

2) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy;

a) budynek usługowy o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) posadowienie parteru do 1,0 m powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

c) wysokość kalenicy do 12 m,

d) dach o połaciach, nachylonych pod kątem do 45,

3) wprowadza się obowiązek tworzenia zieleni izolacyjnej pomiędzy terenami o różnych funkcjach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0 m od krawędzi jezdni drogi gminnej i 8,0 m od drogi lokalnej;

5) projektowane zagospodarowanie i zabudowa wymaga uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych;

6) udział powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki;

7) obowiązuje pozostawienie na działce nie mniej niż 40% powierzchni biologicznie czynnej;

8) obowiązuje zagwarantowanie miejsc parkingowych w ilości zaspakajającej potrzeby projektowanego przeznaczenia;

9) wyklucza się lokalizację usług przekraczających swoją uciążliwością granice działki dysponenta;

10) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

11) z uwagi na usytuowanie w OCK "Doliny Ciemięgi" obiekty winien cechować wysoki poziom rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych i przestrzennych;

12) wszelkie prace prowadzone na tym terenie wymagają uzyskania warunków i wytycznych konserwatorskich w celu dalszego toku postępowania;

13) wszelkie inwestycje liniowe, budowle kubaturowe oraz inne związane z przekształceniem terenu prowadzone w obrębie stanowiska archeologicznego wymagają przeprowadzenia prac pod nadzorem uprawnionego archeologa lub przedinwestycyjnych ratowniczych badań wykopaliskowych;

14) jeżeli na obszarze zostanie znaleziony przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ona zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany:

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

b) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli to nie jest możliwe właściwego wójta;

15) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KDG 106050L;

Operat rzeczoznawcy oraz projekt budynku DPS do wglądu dostępny na życzenie.

Zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się ze mną, abym mogła przedstawić szczegóły oferty!

Jeśli nie znalazłeś czego szukasz, powiedz czego potrzebujesz, a przygotuję dla Ciebie wyjątkową ofertę!

Doradca ds. nieruchomości