Działka na sprzedaż, Ożarów, 16800m2

Jesteś rolnikiem? Poszukujesz dużej działki pod uprawy? Może ta oferta cię zainteresuje.

LOKALIZACJA

Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna – teren upraw polowych – zlokalizowana w miejscowości Ożarów w gm. Jastków województwo lubelskie.

Odległość do Lublina to ok. 13 km.

OKOLICA

W bezpośredniej okolicy przede wszystkim malownicze tereny polne.

Po sąsiedzku mieszkalnictwo rolne i pola.

OPIS DZIAŁKI

Działka ewidencjonowana pod numer 263/1.

Nieregularny kształt, choć zbliżony do kwadratu, w trzeciej linii zabudowy.

Powierzchnia całkowita działki to 16 800 m2 (1.68 ha).

Bonitacyjna klasyfikacja gleb gruntów ornych:

  • powierzchnia: 0,68 ha: klasa II gleby orne bardzo dobre
  • powierzchnia: 0,88 ha: klasa IIIa gleby orne dobre
  • powierzchnia: 0,12 ha: klasa IIIb gleby orne średnio dobre.

Działka jest obecnie uprawiana, teren upraw polowych oznaczonych symbolem RP.

Wjazd na działkę z lokalnej drogi asfaltowej przez grunty nr 263/6 i 263/3 drogą polną.

Działka objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego opisana symbolem: RP – jako tereny upraw polowych.

Obecnie działka bez możliwości zabudowy. Media: brak przyłączy w granicy działki. Podłączenie sieci wodociągowej oraz telekomunikacyjnej jest możliwe z sąsiedniej działki nr 262.

Uchwała Nr XVI/118/2000 Rady Gminy Jastków z dnia 12 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków, 6 Funkcja Terenów dopuszcza zagospodarowanie terenu uprawami polowymi i ogrodniczymi.

Zgodnie z punktem 4.2. powyższej Uchwały podstawowe przeznaczenie omawianego gruntu to:

a) uprawy polowe (RP);

b) uprawy ogrodnicze (RO); o ustaleniach:

1) wyklucza się, z zastrzeżeniem pkt. 2, lokalizacje nowych budynków poza istniejącymi siedliskami rolnymi z wyjątkiem ustaleń szczególnych określonych w 8 dla funkcji terenu o symbolu nr 22.47.RO/MN;

2) dopuszcza się lokalizacje ferm hodowlanych, które ze względu na uciążliwość nie mogą być lokalizowane w zwartej zabudowie, pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez inwestora pozytywnej opinii właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej oraz szklarniowych upraw warzywniczo-ogrodniczych na działkach o powierzchni powyżej 1 ha;

3) dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk (według warunków jak dla terenów MR);

4) dopuszcza się przekształcanie istniejących siedlisk na cele zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN);

5) dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących obsłudze gospodarki rolnej;

6) zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze;

7) dopuszcza się w celu przeciwdziałania erozji wodnej zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie użytków rolnych określonych dla poszczególnych etapów rysunkiem planu oraz V-VI klasy bonitacyjne gleb;

8) dopuszcza się ponadto lokalizację:a) terenów zieleni, punktów widokowych i urządzonych ciągów spacerowych, zapewniających dostęp do zespołów zieleni wzdłuż istniejących cieków wodnych,b) urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,

9) obiekty lub urządzenia o których mowa w pkt. 8 można lokalizować pod warunkiem:a) dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego,b) nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu.

Cena: 360 000,00 zł – podlega negocjacji!

Masz pytania? Nie zwlekaj, zadzwoń już teraz i umów się na prezentację!

Numer referencyjny: 797
DZIAŁKA ROLNA 1,68 ha, OŻARÓW, gm. JASKÓW
Sprzedaż
360 000 PLN
Lokalizacja
Państwo:
Polska
Województwo:
lubelskie
Powiat:
lubelski
Gmina:
Jastków
Miasto:
Ożarów
Informacje podstawowe
Cena:
360 000 PLN
Rodzaj transakcji:
Sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
Działka
Rynek:
wtórny
Działka
Powierzchnia:
16800m2
Rodzaj działki:
rolna
Przeznaczenie działki:
rolna
Droga dojazdowa:
polna
Media
Rodzaj przyłącza wody:
brak
Kanaliza:
brak

Jesteś rolnikiem? Poszukujesz dużej działki pod uprawy? Może ta oferta cię zainteresuje.

LOKALIZACJA

Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna – teren upraw polowych – zlokalizowana w miejscowości Ożarów w gm. Jastków województwo lubelskie.

Odległość do Lublina to ok. 13 km.

OKOLICA

W bezpośredniej okolicy przede wszystkim malownicze tereny polne.

Po sąsiedzku mieszkalnictwo rolne i pola.

OPIS DZIAŁKI

Działka ewidencjonowana pod numer 263/1.

Nieregularny kształt, choć zbliżony do kwadratu, w trzeciej linii zabudowy.

Powierzchnia całkowita działki to 16 800 m2 (1.68 ha).

Bonitacyjna klasyfikacja gleb gruntów ornych:

  • powierzchnia: 0,68 ha: klasa II gleby orne bardzo dobre
  • powierzchnia: 0,88 ha: klasa IIIa gleby orne dobre
  • powierzchnia: 0,12 ha: klasa IIIb gleby orne średnio dobre.

Działka jest obecnie uprawiana, teren upraw polowych oznaczonych symbolem RP.

Wjazd na działkę z lokalnej drogi asfaltowej przez grunty nr 263/6 i 263/3 drogą polną.

Działka objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego opisana symbolem: RP – jako tereny upraw polowych.

Obecnie działka bez możliwości zabudowy. Media: brak przyłączy w granicy działki. Podłączenie sieci wodociągowej oraz telekomunikacyjnej jest możliwe z sąsiedniej działki nr 262.

Uchwała Nr XVI/118/2000 Rady Gminy Jastków z dnia 12 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków, 6 Funkcja Terenów dopuszcza zagospodarowanie terenu uprawami polowymi i ogrodniczymi.

Zgodnie z punktem 4.2. powyższej Uchwały podstawowe przeznaczenie omawianego gruntu to:

a) uprawy polowe (RP);

b) uprawy ogrodnicze (RO); o ustaleniach:

1) wyklucza się, z zastrzeżeniem pkt. 2, lokalizacje nowych budynków poza istniejącymi siedliskami rolnymi z wyjątkiem ustaleń szczególnych określonych w 8 dla funkcji terenu o symbolu nr 22.47.RO/MN;

2) dopuszcza się lokalizacje ferm hodowlanych, które ze względu na uciążliwość nie mogą być lokalizowane w zwartej zabudowie, pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez inwestora pozytywnej opinii właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej oraz szklarniowych upraw warzywniczo-ogrodniczych na działkach o powierzchni powyżej 1 ha;

3) dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk (według warunków jak dla terenów MR);

4) dopuszcza się przekształcanie istniejących siedlisk na cele zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN);

5) dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących obsłudze gospodarki rolnej;

6) zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze;

7) dopuszcza się w celu przeciwdziałania erozji wodnej zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie użytków rolnych określonych dla poszczególnych etapów rysunkiem planu oraz V-VI klasy bonitacyjne gleb;

8) dopuszcza się ponadto lokalizację:a) terenów zieleni, punktów widokowych i urządzonych ciągów spacerowych, zapewniających dostęp do zespołów zieleni wzdłuż istniejących cieków wodnych,b) urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,

9) obiekty lub urządzenia o których mowa w pkt. 8 można lokalizować pod warunkiem:a) dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego,b) nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu.

Cena: 360 000,00 zł – podlega negocjacji!

Masz pytania? Nie zwlekaj, zadzwoń już teraz i umów się na prezentację!

Zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się ze mną, abym mogła przedstawić szczegóły oferty!

Jeśli nie znalazłeś czego szukasz, powiedz czego potrzebujesz, a przygotuję dla Ciebie wyjątkową ofertę!

Marta Kusiak
Doradca ds. Nieruchomości